Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Σέρρες)

Εκθέματα Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα εκθέματα του τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας.
Διαβάστε περισσότερα

Εκθέματα Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα εκθέματα του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
Διαβάστε περισσότερα

Εκθέματα Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα εκθέματα του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.
Διαβάστε περισσότερα

Εκθέματα Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα εκθέματα του τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού. ...
Διαβάστε περισσότερα

Εκθέματα Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μερικά από τα εκθέματα του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα