Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Σέρρες)

Άδειες μαθητευομένων (Μαθητεία ΕΠΑ.Λ.)


Κανονικές άδειες: Οι μαθητευόμενοι δικαιούνται κανονική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις κατά τον παρακάτω πίνακα:

About SIDIR

SIDIR
Recommended Posts × +

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου