Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Σέρρες)

Ακύρωση σύμβασης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.


Όσον αφορά στην ακύρωση μιας σύμβασης Μαθητείας και μετά από επικοινωνία με τον Ο.Α.Ε.Δ. , η διαδικασία που προτείνεται είναι η ακόλουθη:

Εάν ο εργοδότης θέλει να ακυρώσει/καταγγείλει τη σύμβαση μπαίνει στο ΕΡΓΑΝΗ και διακόπτει τη σύμβαση βάζοντας ως αιτιολογία το λόγο ακύρωσης π.χ. υπέρβαση ορίου αδειών.

Εάν ο μαθητευόμενος θέλει να καταγγείλει τη σύμβαση και δεδομένης της μη πλήρους ενεργοποίησης των ΚΠΑ στην τρέχουσα περίοδο, τα βήματα είναι τα ακόλουθα:

  • Ο μαθητευόμενος υποβάλλει στο ΕΠΑΛ Υπεύθυνη δήλωση διακοπής της μαθητείας για συγκεκριμένους λόγους (να αναγράφεται η αιτιολογία).
  • Ο εκπαιδευτικός που εποπτεύει τη μαθητεία  διερευνά την υπόθεση και αφού εξαντλήσει τα όρια πιθανής υπαναχώρησης του μαθητευόμενου, ενημερώνει το Διευθυντή του ΕΠΑΛ.
  • Ο Διευθυντής του ΕΠΑΛ κοινοποιεί στον εργοδότη  αντίγραφο της δήλωσης περί διακοπής της μαθητείας.
  • Ο εργοδότης διακόπτει τη σύμβαση μαθητείας βάζοντας ως αιτιολογία «οικειοθελής αποχώρηση».

About SIDIR

SIDIR
Recommended Posts × +

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου