Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Σέρρες)

Μαθητεία ΕΠΑΛ και αναβολή στράτευσης


Όσον αφορά στην αναβολή στράτευσης, σας υπενθυμίζουμε ότι στο Ν. 4452/2017, Αρθρο 12, εδάφιο 4 αναφέρεται «4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 περί αναβολής κατάταξης του ν. 3421/2005 (Α΄302) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Σπουδαστές ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ.». Ως εκ τούτου σε περίπτωση που ζητείται βεβαίωση από μαθητευόμενο θα πρέπει να εκδίδεται Πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση  (σχ. Υπόδειγμα για τα ΕΠΑΛ ΥΑ 80037/Γ2/2006, ΦΕΚ 1246Β) στο οποίο να γίνεται πλήρης αναφορά στη νέα ρύθμιση.

About SIDIR

SIDIR
Recommended Posts × +

2 σχόλια:

  1. Μεχρι πια ηλικία ειναι παρακαλώ για την αναβολή με την μαθητεία ??

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Μεχρι πια ηλικία ειναι παρακαλώ για την αναβολή με την μαθητεία ??

    ΑπάντησηΔιαγραφή