Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.

Για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Σέρρες)

Αριθμός μαθητών ανά τμήμα μαθητείας ΕΠΑ.Λ.


Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 25 μαθητές.

Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι:

  • 8 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Α’-Γ’, 
  • 6 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Δ’-Ζ’ 
  • 5 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑ.Λ. που ανήκουν στην κατηγορία Η’-ΙΒ’. 


Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2016-2017 μπορεί να εγκρίνονται τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.


About SIDIR

SIDIR
Recommended Posts × +

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου